Algemeen
Enneagram
Loopbaancoaching
Jacques van Hees
persoonlijke coaching
Malvert 65-75
6538 ED Nijmegen
024 - 345 05 45

ENNEAGRAM


Word echt creatief en effectief in werk en relaties. Leer jezelf beter kennen via het Enneagram


We leven in een drukke en rusteloze tijd. Kijk maar om je heen.
Er is veel rusteloosheid en onvrede. We zijn heel actief in zoeken naar geluk in relaties, werk, vrije tijd, reizen, enz.
Maakt dat gelukkig en tevreden?

Als je daar bij stil staat ontdek je misschien op een zeker moment dat je op zoek zou willen naar wie je werkelijk bent en dan kom je wellicht het Enneagram tegen.

Het Enneagram is een oeroud leermodel dat negen persoonlijkheidstypen diepgaand beschrijft en op iedereen van toepassing is.
Het Enneagram nodigt je uit tot persoonlijke en spirituele groei en om je talenten verder te ontplooien en zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven.
Het Enneagram biedt inzicht in ieders drijfveren en kwaliteiten en reikt tevens kennis aan hoe anderen beter te doorzien en te begrijpen.
Door de mechanismen te ontdekken die bij jouw persoonlijke type spelen en die te ervaren, kom je erachter waar jij warm voor loopt en blij van wordt, maar ook wat je lastig vindt en hoe dat komt.
Je krijgt kansen om grenzen te verleggen, oude patronen te verlaten, jezelf te herwaarderen en meer heel te worden. Je komt in je kracht.

Uitgangspunt bij het Enneagram is dat de mens in essentie (zijn ziel, zijn ware zelf) goed is, maar in de kinderjaren geheel onbewust kiest voor een houding die je ertoe brengt om eigen idealen te onderdrukken teneinde aandacht te krijgen en erbij te horen.
Ten gevolge daarvan raken we gevangen in een patroon (superego) dat helpt te overleven maar geen duurzaam geluk brengt. Vermijdingsstrategie├źn zijn ontwikkeld en afweermechanismen zijn opgebouwd.
Daardoor komen we niet of onvoldoende toe aan ons ware zelf, aan wie we ten diepste zijn. De meeste mensen blijven hangen in die situatie en daardoor zal het leven lastig en onbevredigend blijven.

Ik nodig je uit om die patronen aan te kijken.

Zelfkennis en inzicht in gedrag met anderen zijn nodig om tevreden, blij, gelukkig, effectief en creatief te kunnen zijn in leven en werk.
Omdat je herkent waar anderen mee worstelen, zul je hen ook beter kunnen begrijpen en aanvoelen. Dat leidt weer tot beter samenwerken in relaties en werk.
De laatste jaren is het Enneagram steeds meer doorontwikkeld en worden steeds meer mogelijkheden aangereikt om je verder te ontwikkelen.
Zo kent elk type nog eens negen ontwikkelingsniveaus van extreem ongezond naar vrij en echt effectief (verlicht) functioneren.
Ook het herkennen van je subtype binnen je type geeft veel zelfinzicht. Je kunt in het Enneagram blijven studeren en ontdekken.

Wat is mijn kennis en ervaring met het Enneagram?

Ik heb veel en vooral met hart en ziel met het Enneagram gewerkt in individuele coachings trajecten.
Daarnaast heb ik sinds 2005 tientallen cursussen en workshops gegeven.
In 1998 volgde ik mijn eerste cursus over dit onderwerp. Ik heb daarna vervolgcursussen en veel zelfstudie gedaan aan de hand van de boeken van Riso en Hudson, Hanna Nathans, Monique Schouten, Sandra Maitri, Willen Jan van de Wetering, Almaas, Helen Palmer en anderen.
Gedurende drie jaar heb ik intensieve opleidingen gevolgd bij Albert Kamphuis in Eindhoven: Persoonlijk Meesterschap via het Enneagram.
Ik volgde diverse workshops van Russ Hudson, een van de meest ervaren Enneagram leraren in de wereld, en anderen.
Vanaf de oprichting in 2007 tot 2018 ben ik actief lid geweest van het PEP (Platform Enneagram Professionals). Van 2008 tot 2018 was ik voortrekker van een Enneagram intervisie groep, waarin casuïstiek en vooral ook de nieuwste inzichten besproken werden, zoals de subtypen van Beatrice Chestnut.

Omdat ik inmiddels 65 plus ben doe ik het wat rustiger aan maar ik wil mijn kennis graag nog doorgeven via een persoonlijk consult of een workshop.

Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.