Algemeen
Enneagram
Loopbaancoaching
Jacques van Hees
persoonlijke coaching
Malvert 65-75
6538 ED Nijmegen
024 - 345 05 45

WILT U MEER VAN MIJ WETEN?


Wie ben ik?

Sinds 2001 werk ik vanuit mijn praktijk in Nijmegen als persoonlijke coach. Ik heb allerlei soorten werk gedaan in het bedrijfsleven en in de non profit sector als arbeidsbemiddelaar, adviseur, leider, leraar, trainer en coach. Kenmerkend voor mij is dat ik niet blijf als de fut er uit is in een baan. Ik wil leren en mij ontwikkelen. Dat bracht me vaak in problemen en toch heeft me dat veel opgeleverd. De laatste jaren heb ik mijn droom echt gerealiseerd. Ik coach en train mensen. Zo kan ik mijn ervaring inzetten, blijven leren en ontdekken hoe bijzonder echt contact met mensen is.

Hoe werk ik en voor wie?

Uitgangspunt is steeds praktisch en resultaatgericht werken met veel respect voor je eigenheid. Bewust kiezen stimuleer ik, vanuit een dieper inzicht in jouw drijfveren en kwaliteiten in plaats van te drijven op gewoonten en aangenomen rollen.
Ik werk voor bedrijven, particulieren, instellingen en scholen. Mijn doelgroep is alle leeftijden. Ik heb veel affiniteit met jongeren omdat ik al jaren met veel plezier studenten train in communiceren bij het UMC St. Radboud te Nijmegen. In de Enneagram cursussen komen veel dertigers en veertigers. Bij 50 plussers kan ik mij goed inleven in hun situatie op grond van mijn eigen ervaring.
Verder werk ik met een groot aantal loopbaaninstrumenten, het Enneagram, Transactionele Analyse, Systemisch Werk, met verhalen, visualisaties en meditatie. Het Enneagram is voor mij een prachtig en diepgaand instrument om jezelf beter te leren kennen. Bovendien biedt het Enneagram handreikingen op weg naar groei en meer vrijheid.

Wat is mijn achtergrond?

Na mijn opleiding bedrijfskunde aan Nijenrode ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als bedrijfseconomisch adviseur in het bedrijfsleven. Vervolgens werkte ik bij Arbeidsvoorziening (het huidige CWI) in diverse functies, als docent arbeidsmarkt-politiek bij de Hogeschool Haarlem (SOSA) en heb ik projecten naar werk opgezet voor mensen met een handicap. Gedurende meer dan 30 jaar heb ik mensen van heel verschillende achtergrond begeleid op het gebied van werk. Ik heb veel ervaring met hoger opgeleiden, leidinggevenden, mensen uit het onderwijs, autisten, hooggevoeligen en met ouderen (45 plus).

Ik volgde opleidingen op het gebied van bedrijfskunde, arbeidsbemiddeling, loopbaan-begeleiding, stressmanagement, Systemisch Werken (familieopstellingen), spirituele psychologie, het Enneagram en de Innovatiecirkel. Daarnaast heeft Eckhart Tolle mij veel geleerd. Al meer dan 20 jaar doe ik aan yoga en meditatie. Inspiratiebronnen zijn voor mij vooral het soefisme, mindfulness en het Christusbewustzijn. Ik ben opgenomen in het NOLOC Beroepsregister van Loopbaan Professionals en ben lid van het Platform Enneagram Professionals (PEP). Bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland sta ik ingeschreven onder nummer 09191302.