Algemeen
Enneagram
Loopbaancoaching
Jacques van Hees
persoonlijke coaching
Malvert 65-75
6538 ED Nijmegen
024 - 345 05 45

Persoonlijk Leiderschap


Persoonlijk Leiderschap

"Kennis, kunde, macht en machtsmiddelen kunnen een leider behulpzaam zijn bij het leiding geven maar iedere leider beseft dat het daar in wezen niet om gaat. Het is de persoonlijkheid die het leiding geven kenmerkt."
Uit: Persoonlijk Leiderschap van Veenbaas en Weisfelt

Leiders staan in deze crisistijd onder grote druk. Bedrijfsresultaten vallen tegen, de wereld wordt steeds complexer en duurzaamheid wordt steeds vaker geƫist. Duidelijk is dat op dit moment aan het denken, doen en handelen van leiders hogere eisen worden gesteld. Er is dus grote behoefte aan echt leiderschap. Wat is dat?

Paulien Assink definieert dat in haar boek "Uit het harnas" als volgt: "Leiderschap is iets wat ieder mens over zijn eigen leven kan hernemen. Leiders zijn de mensen die de ruimte en condities voor zichzelf en anderen scheppen om een nieuwe gewenste realiteit tot stand te laten komen. Zij zijn daarbij niet alleen gericht op hun eigen ontwikkeling en belang, maar zijn dienstbaar aan iets wat henzelf overstijgt. De allereerste voorwaarde voor leiderschap is mijns inziens dat je in staat bent leiding te geven aan jezelf."

Die nieuwe vorm van leiderschap wordt door Assink omschreven als authentiek leiderschap vanuit een samenspel tussen moed en compassie. Vrouwelijke kwaliteiten als invoelend vermogen, holistisch denken, ontvankelijk en samenwerken, die eeuwenlang onderbelicht zijn gebleven, moeten juist meer op de voorgrond komen. De authentieke leider kent zichzelf terdege, zij (kan ook hij zijn) voelt zich verantwoordelijk voor het gehele bedrijf en geeft ruimte aan de groei en de bloei van mensen. Zij laat zich ook leiden door de belangen buiten de organisatie. In plaats van geleid te worden door oude, soms knellende patronen, laat zij zich inspireren door een bron die diep in haarzelf verborgen is en die iets zegt over haar specifieke opdracht in dit leven. Zij leeft dan ook op een emotioneel en spiritueel gezond nivo. Kwaliteiten die daarbij passen zijn verder: moed, onafhankelijk, inlevend, zelf bewust en er willen zijn voor anderen.

Juist in een tijd van crises komt er dus ook een antwoord. President Obama spreekt ook zijn geloof in die andere aanpak uit via de woorden "Yes we can". Vanuit mijn eigen ervaring als ex-leidinggevende en coach van managers weet ik dat het hierboven geschetste perspectief dat zich breed aandient, veel managers zou kunnen helpen bij het maken van een verdiepingsslag in hun functioneren.

Deze vernieuwende wijze van denken spreekt mij sterk aan omdat ik in mijn persoonlijke ontwikkeling ook op het punt gekomen ben dat we deze kant op moeten. Het is immers een logische verdere stap in onze westerse cultuur. Vandaar dat ik met hart en ziel managers wil coachen op dit pad.

Wilt u meer van mij weten: neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

Voor een samenvatting van in mijn ogen waardevolle literatuur verwijs ik naar elders op deze site.