Algemeen
Enneagram
Loopbaancoaching
Jacques van Hees
persoonlijke coaching
Malvert 65-75
6538 ED Nijmegen
024 - 345 05 45

LITERATUUR


Enneagram boeken

Enneagram boeken en publicaties die ik kan aanbevelen omdat ik ze goed ken en waar ik informatie uit gebruik.
Basis voor mijn werk en workshops zijn de boeken van Don Riso en Russ Hudson:

De wijsheid van het Enneagram. Een breed basis boek met veel aandacht voor mogelijkheden tot groei en spiritualiteit. Ik kan dit boek iedereen van harte aanbevelen.

Enneagram basisboek. . Dit is meer een verdiepend boek waarin de ontwikkelingsniveau's of gezondheidsniveau's uitgebreid aan bod komen.

Andere boeken over het Enneagram:
Je Enneatype voorbij van Rita van der Weck-Capitein en Cees de Voogd.
Praktisch boek met NLP benadering; veel oefeningen.

Werken met het Enneagram van Hanna Nathans.
Naar persoonlijk meesterschap en sociale intelligentie.
Gedegen standaardwerk met veel praktische toepassingen.

Monique Schouten De beste versie van jezelf.
Praktische psychologische inzichten aan de hand van het door de schrijfster ontwikkelde model van de V cirkel.

Willen Jan van de Wetering heeft heel veel boeken geschreven over het Enneagram. Hij is de grootste en bekendste promotor van het Enneagram in Nederland. Enkele boeken die ik ken:
Het Enneagram als weg naar verandering.
Het Enneagram als procesmodel
VrijZijn, werken op zes niveaus om werkelijk vrij te zijn.

Helen Palmer. Het Enneagram in bedrijf en organisatie. Een standaardwerk voor bedrijven.

Sandra Maitri:
Het Enneagram van passies en deugden,
De spirituele dimensie van het Enneagram.
Typisch boeken voor gevorderde lezers en zeer inspirerend. Diepgaande analyse van de spirituele achtergrond van elk Enneatype.

A.H. Almaas. Facetten van eenheid; het Enneagram van Heilige Ideeën.
Ik kan alle boeken van Almaas aanbevelen. Dit boek gaat ook over het spirituele Enneagram

Albert Kamphuis " Innovatiecirkel" . Het Enneagram in bedrijven.

Samenvatting

Het doel van dit boek is om leidinggevenden te laten zien dat bij innovatieprocessen het management een doorslaggevende rol speelt bij het goed aanwenden, ontwikkelen en laten samenwerken van menselijk talent. De relatie van de manager met zijn medewerkers bepaalt volgens diverse onderzoeken 75 procent van het succes van succesvolle organisaties. 'De InnovatieCirkel' laat zien en ervaren wat het betekent om in organisaties en instellingen competent en bewust te innoveren en veranderen.

Vragen waarop in dit boek een antwoord gegeven wordt:
- wat is herkenbaar gedrag?
- wat zijn de individuele talenten?
- waarvoor zijn deze het beste inzetbaar?
- hoe ontwikkel je die talenten?
- hoe ziet de samenwerking tussen de persoonlijkheidstypes eruit om tot succesvol innoveren en veranderen te komen?

Met behulp van dit boek kan er begonnen worden aan het beantwoorden van deze vragen voor een organisatie. Het enneagram is een dynamisch communicatie- en samen-werkingsmodel dat is opgebouwd uit negen persoonlijkheidsstijlen. Het vormt de kern van de InnovatieCirkel® en geeft inzicht in de talenten, waarden, kwaliteiten (en valkuilen) die een team en zijn manager hebben en hoe ze succesvol kunnen zijn als een high performance team in een succesvolle innovatieve organisatie.

Ieder enneagramtype heeft zijn bijdrage in de InnovatieCirkel®. Het biedt de inzichten en vaardigheden die nodig zijn om innovatief met elkaar te kunnen werken aan excellente resultaten. Dit kan alleen wanneer ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en zijn talenten inzet. Dat is de succesfactor voor de organisaties van morgen.

Veenbaas ?Persoonlijk Leiderschap?

Samenvatting

Dit boek is bedoeld als inspiratiebron voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. 'Persoonlijk leiderschap' beschrijft de uitdaging om de eigen persoonlijkheid optimaal te gebruiken bij het leiding geven. Kennis, kunde, macht en machtsmiddelen kunnen een leider behulpzaam zijn bij het leiding geven, maar iedere leider beseft dat het in essentie daar niet om gaat.

Een leider heeft uiteindelijk steeds de eigen persoonlijkheid ter beschikking als instrument om zijn muziek van het leiding geven te maken. Het leiding kunnen geven en het gebruiken van persoonlijke inspiratie om veranderingen te initiëren zijn centrale thema's. Steeds opnieuw wordt er teruggekeerd naar de persoon van de leider zelf. Vanuit dit centrale perspectief is het boek geschreven. Het gaat over de mens die in zijn werk bereid en in staat is te handelen vanuit een visie dat hij schipper en schip tegelijk is.

Paulien Assink. Uit het harnas.

Samenvatting

'Het harnas is een illusionaire gevangenis waarin mensen zich opsluiten, waardoor we ons afgescheiden voelen van onszelf en elkaar. Het is alles wat mensen tegenhoudt om de eigen grenzen te overstijgen', aldus Paulien Assink. Ieder van ons is erbij gebaat om zich af te vragen of dit het leven is dat we willen leiden, of we echt vanuit onze innerlijke kracht de wereld het beste geven wat we te bieden hebben. Dat vraagt om nieuw leiderschap, een nieuwe houding en een verbinding met ons werken de mensen die met ons samenleven. Noem het spiritualiteit in een zakelijke context, noem het innerlijk leiderschap - noem het de nieuwe eerlijkheid.

Paulien Assink heeft met 'Uit het harnas!' een boek geschreven dat inspireert en aanzet tot het inslaan van nieuwe wegen. Assink biedt in het kader van de 'vier dimensies' van spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek leiderschap een holistische en integrale visie op de ontwikkeling van personen, teams, organisaties en uiteindelijk de wereld. Het boek biedt een keur van verhalen en oefeningen waarmee u zich kunt ontwikkelen om een authentiek en verantwoord leider te worden. 'Uit het harnas!' is een inspiratiebron voor leiders, managers, coaches, consultants en iedereen die leiding wil geven aan zijn of haar eigen leven.

Paulien Assink Samenspel.

Samenvatting

Te veel staat het mannelijk leiderschap centraal in onze wereld. Daadkracht en energie overheersen management en bestuur. Daarbij wordt het vrouwelijke aspect - de dienstbaarheid aan het grote geheel en het luisteren naar onze intuïtie - verwaarloosd en genegeerd. Assink laat u zien dat ook dat vrouwelijke aspect zeer belangrijk is voor de organisatie, die tenslotte meer dan ooit samenwerking en dienstverlening vereist en waarin iedereen tot zijn recht wil komen.

Als het mannelijke en vrouwelijke aspect elkaar gaan steunen, wordt leiderschap een samenspel van krachten en nieuwe mogelijkheden. Uw mannelijke kant is de scheppende energie die het mogelijk maakt dat uw dromen gerealiseerd worden. Uw vrouwelijke kant heeft oog voor het samenwerken en voor uw persoonlijke geluksgevoel in die samenwerking. V/M leiderschap stelt u voor de uitdaging om beide polen in uzelf te verenigen waardoor u:
- uzelf krachtig presenteert en de voorwaarden schept waarin anderen kunnen excelleren;
- staat voor uw waarheid waarvan uit u werkt aan de ontwikkeling van anderen;
- een heldere visie uitdraagt en echt luistert naar wat anderen bezielt;
- uw eigen passie nastreeft en dienstbaar bent aan het grotere geheel.

Paulien Assink geeft in dit boek inspirerende inzichten en praktische tips die u helpen om u te ontwikkelen tot een leider die met minder moeite en meer liefde en plezier het beste in medewerkers naar boven haalt.